0
0
Tillbaka
Läkemedel 18+
Curbisal, 90 kapslar

Curbisal, 90 kapslar

Pharbio
Läkemedel 18+

428 kr
I lager

Vi skickar dig ett mejl när produkten finns i lager!
Stäng
Vill du att vi meddelar dig när produkten är åter i lager?
Avbryt
product.backinstock.successmessage
!
Varan är för tillfället slut i lager. Få en notifikation när produkten åter finns i lager.

Fri frakt över 99 kr
Fri retur
Prisgaranti

SKU #L-1999591.MASTER | EAN 7310611013454

Curbisal från Pharbio är ett växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, till exempel nattliga urinträngningar.

Läs mer
Information
Omdömen
Näring & Ingredienser
Curbisal från Pharbio är ett växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, till exempel nattliga urinträngningar.
  • Får ej säljas till personer under 18 år
  • Växtbaserat läkemedel
  • Används vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring
Pharbios Curbisal är ett växtbaserat läkemedel som används vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring. Läkemedlet används sedan läkare konstaterat att allvarlig sjukdom inte föreligger. Prostatan (blåshalskörteln) ligger strax under urinblåsan hos män och omsluter urinrörets övre del. Dess tillväxt styrs av det manliga könshormonet testosteron och de hormonella förändringar som sker med ökad ålder anses vara anledningen till att storleken av prostatan ökar med åren. Detta kallas för godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi). I 50-årsåldern är prostatan förstorad hos de flesta män, men alla får inte besvär av detta. Hos vissa pressar dock den förstorade körteln samman urinröret på ett sätt som leder till problem vid urinering. Dessa besvär kan uttrycka sig som täta trängningar och svårigheter att tömma blåsan helt. Vissa andra mera allvarliga sjukdomar, till exempel prostata- eller urinblåsecancer, kan ge liknande symtom som de vid godartad prostataförstoring. Läs bipacksedeln noga före användning! För mer information, se www.fass.se.

Doser per förpackning: 90 doser

Dosering: Använd alltid Curbisal exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Vuxna och äldre män: 1 kapsel dagligen. Svälj kapseln hel med vätska, lämpligen i samband med måltid. Ska inte användas av barn eller kvinnor. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller produktens lokala företrädare.

Övrigt: För mer information om produkten samt bipackssedel se www.fass.se.För rådgivning om läkemedel se Läkemedelsupplysningen.

Innehåll per tablett: Den aktiva ingrediensen är extrakt av frukt från sågpalmetto (Serenoa repens (Bartram) Small) 320 mg. Vid tillverkning av 1 kapsel åtgår ca 3,2 g torkad frukt av sågpalmetto. Övriga innehållsämnen är succinylerat gelatin, glycerol (85%), renat vatten, glycerol, titandioxid [E171] och gul järnoxid [E172].

Allergiinformation: Ta inte läkemedlet om du är allergisk mot sågpalmetto eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.

Andra läkemedel och Curbisal: Läkemedel kan påverka varandras effekt. Det kan inte uteslutas att Curbisal kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) vid samtidig användning. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare att du använder Curbisal.Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Varningar och försiktighet:  Kontakta läkare innan du börjar ta Curbisal för att inte missa en bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer). Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (antikoagulantia) såsom warfarin (Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder Curbisal.

Biverkningar: Liksom alla läkemedel kan Curbisal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mag- och tarmbesvär, t ex illamående och diarré, har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Graviditet och amning: Detta läkemedel är inte avsett för kvinnor. Läkemedlets eventuella inverkan på manlig fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner: Curbisal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i tillstånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 ºC. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning.