0
0

Starta året på bästa sätt. Nedsatt pris på stora delar av sortimentet - SE ALLA KAMPANJER HÄR

Tillbaka
Läkemedel 18+
Glukosamin Pharma Nord

Glukosamin 400 mg, 90 kapslar

Pharma Nord
Läkemedel 18+

169 kr
I lager

Vi skickar dig ett mejl när produkten finns i lager!
Stäng
Vill du att vi meddelar dig när produkten är åter i lager?
Avbryt
product.backinstock.successmessage
!
Varan är för tillfället slut i lager. Få en notifikation när produkten åter finns i lager.

Fri frakt över 99 kr
Fri retur
Prisgaranti

SKU #L-154.MASTER | EAN 5709976460300

Glukosamin Pharma Nord 400 mg från Pharma Nord är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra symptomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

Läs mer
Information
Omdömen
Näring & Ingredienser

Glukosamin Pharma Nord 400 mg från Pharma Nord är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra symptomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

  • Receptfritt läkemedel
  • Får ej säljas till personer under 18 år
  • Används för att lindra symtom vid lätt till måttlig ledförslitning
  • Innehåller glukosamin

Pharma Nords Glukosamin Pharma Nord 400 mg är ett receptfritt läkemedel i kategorin icke-steorid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel. Glukosamin används för lindring av symptom vid lätt till måttlig ledförslitning. Den aktiva substansen är glukosamin som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Artros är nedbrytning av det släta ledbrosket som finns på ytan av ett ben i anslutning till en led. Nedbrytningen kan bero på slitage, skada eller sjukdom och kan göra det smärtsamt att röra leden. Artros uppkommer främst hos äldre personer. Vanligast är att knäleder, höftleder, fingerleder eller fotleder drabbas.

Produkten lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymptom. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se www.fass.se.

Doser per förpackning: 90 st

Dosering: 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare. Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked. Ska inte användas av skaldjursallergiker, se bipacksedel. Rekommenderad dos bör ej överskridas.

Övrigt: För mer information om produkten samt bipackssedel se www.fass.se.För rådgivning om läkemedel se Läkemedelsupplysningen.

Innehåll per 1 kapsel
Glukosamin hemisulfat 509 mg
Kalium 87 mg

Ingredienser: Aktiv substans: Glukosamin hemisulfat-kaliumklorid-komplex. Övriga innehållsämnen: magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171).

Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord: Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas. Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Varningar och försiktighet: Glukosamin Pharma Nord 400 mg ska inte användas av personer under 18 år eller om du är gravid eller ammar. Använd inte om allergi mot skaldjur förekommer. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 30 dagar. 

Biverkningar: Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Glukosamin Pharma Nord), försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet

Förvaring: Utom syn- och räckhåll för barn och vid högst 30° C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Övrigt: Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om Du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du alltid kontakta läkare innan Du använder produkten.