Tillbaka
Sabamin, 90 kapslar

Sabamin, 90 kapslar

A. Vogel

449 kr
Slut i lager

Vi skickar dig ett mejl när produkten finns i lager!
Stäng
Vill du att vi meddelar dig när produkten är åter i lager?
Avbryt
product.backinstock.successmessage
!
Varan är för tillfället slut i lager. Få en notifikation när produkten åter finns i lager.

Fri frakt
Fri retur
Prisgaranti

SKU #L-3045-2.MASTER

Sabamin från A.Vogel är ett växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, till exempel nattliga urinträngningar.

Läs mer
Information
Omdömen
Näring & Ingredienser

Sabamin från A.Vogel är ett växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, till exempel nattliga urinträngningar.

  • Får ej säljas till personer under 18 år
  • Växtbaserat läkemedel
  • Vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstorning
  • Extrakt av frukt från sågpalmetto

A.Vogels Sabamin är ett växtbaserat läkemedel som används vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstorning. Den aktiva substansen i läkemedlet är extrakt av frukt från sågpalmetto. Läs bipacksedeln noga före användning! För mer information, se www.fass.se.

Doser per förpackning: 90 st

DoseringVuxna och äldre: 1 kapsel per dag. Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid. Använd inte Sabamin om kapseln har spruckit och innehållet läckt ut. Sabamin skall inte användas av barn eller kvinnor. Om du fått i dig för stor dos av läkemedlet eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt dosering enligt anvisningarna på asken eller anvisning av läkare. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

Innehåll per tablett: Den aktiva substansen i 1 kapsel är 320 mg extrakt av frukt av sågpalmetto (Serenoa reprens (Bartram) Small),motsvarande ca 3,4 g torkad frukt av sågpalmetto. Övriga innehållsämnen är gelatin, glycerol, vatten, flytande sorbitol (E420) och röd, svart och gul järnoxid (E172).

Allergiinformation: Använd inte läkemedlet om du är allergisk (överkänslig) mot sågpalmetto eller något av övriga innehållsämnen i Sabamin. Sabamin innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Andra läkemedel och Sabamin: Läkemedel kan påverka varandras effekt. Det kan ej uteslutas att Sabamin kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) vid samtidig användning. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare att du använder Sabamin. Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Varningar och försiktighet: Kontakta läkare innan du börjar ta Sabamin för att inte missa bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer). Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma. Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t e x antikoagulantia) såsom warfarin (Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder av Sabamin.

Biverkningar: Liksom alla läkemedel kan Sabamin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mag-tarmbesvär, t.ex. illamående och diarré, har rapporterats. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Graviditet och amning: Det finns ingen relevant indikation för kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner: Inga studier avseende påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Sabamin förväntas inte påverka körförmågan eller användning av maskiner.

Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 oC. Kapslarna förvaras i försluten burk. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.