×

Välkomment till Bodystore.com!

0 0 kr

Sections

×

  Allmänna villkor

   Allmänna villkor för e-handel

  1. Allmänt

  1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.bodystore.com och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”).  Avtal ingås mellan dig och Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, organisationsnummer 556564-4258 (”Bodystore”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bodystore framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

  1.2 Bodystore är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

  1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Bodystore accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Bodystore förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 

  1.4 Bodystore reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Bodystore har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Bodystore naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Bodystore fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Bodystore ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

  1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Bodystore eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bodystore.

  2. Avtal och Beställning

  2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Bodystores Integritetspolicy.  

  2.2 Ett avtal om köp ingås först när Bodystore bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Bodystore per e-post. Bodystore uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Bodystores kundservice. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Bodystore. Om beställningen återkallas så kommer Bodystore att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

  3. Kunduppgifter mm.

  3.1 Bodystore rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Bodystores behandling av personuppgifter finns i Bodystores Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

  3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Bodystore om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.  

  3.3 Om Bodystore misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Bodystore rätt att stänga av Kunden. Bodystore har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

  4. Priser, avgifter och betalning

  4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

  4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Bodystore har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Bodystore. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Bodystore eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Bodystore förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

  5. Kampanjer och erbjudanden

  Bodystore kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Bodystore i samband med kampanjen. Bodystore förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

  6. Leverans och transport

  6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Bodystore skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Bodystores leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

  6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Bodystore dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

  6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Bodystore rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.

  7. Ångerrätt

  7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Bodystore detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set, Bodystore godkänner inte returer av valda delar av ett köpt set (du kan returnera hela det oöppnade setet). Ångerrätt kan endast tillämpas på oöppnad box vid köp av ”Mystery Box”.

  7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  1. varor med bruten försegling (exempelvis kosttillskott, kosmetiska produkter, elektronik, vågar och liknande produkter)
  2. varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis kosttillskott, hälsokost och andra livsmedel)
  3. varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling;
  4. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  5. intimprodukter (exempelvis underkläder, badkläder, strumpor, strumpbyxor) kan endast returneras om varan är oanvänd och om alla etiketter sitter kvar

  7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

  7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

  7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Bodystore på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Bodystore rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

  7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bodystore. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.  Returer ska göras till Bodystore enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här.

  7.7 Ibland kan Bodystore erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.   

  7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar Bodystore tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Bodystore erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Bodystore rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

  7.9 Bodystore betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Bodystore tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Bodystore får dock vänta med återbetalningen tills Bodystore tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.  

  8. Produkter

  8.1 Samtliga produkter vi säljer på Bodystore.com är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Bodystore är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

  8.2 Produkterna på Bodystore.com bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas.  Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Bodystore.com.

  9. Produkter med Särskilda villkor
  Observera att vissa produkter har ”Särskilda villkor” på produktsidan. För sådana produkter gäller de särskilda villkor som framgår av detta avsnitt.

  • Produkterna levereras ej från Bodystores lager utan direkt från leverantören.
  • Du kommer efter beställning av produkt med Särskilda villkor bli kontaktad av ett fraktbolag för att göra upp om leveransdag och tid.
  • Leverans sker till angiven postadress (till porten om du bor i lägenhet). Om du bor ute på en ö med begränsad kommunikation kan upphämtningen behöva ske på närmsta postterminal alternativt ta längre tid om fraktbolaget behöver hjälp av en tredje part. 
  • Vi har i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda montering eller bärhjälp.
  • Frakt ingår i priset vilket betyder att du inte kommer bli debiterad för den extra frakten. Observera att vid ett återköp så debiteras du för fraktkostnaden, upp till 1200 kronor beroende på produkt. För att returen ska godkännas ska produkten vara packad i sin oförstörda originalförpackning. Om förpackningen är skadad kommer en återbetalning ej att godkännas.
  • Vi reserverar oss för att längre leveranstider kan förekomma om varan är slutsåld hos leverantören.
  • Vi förbehåller oss rätten att debitera kunden en avgift på upp till 500 kr om paketet inte kan lämnas ut i tid på grund av felaktig angiven information eller om kunden inte svarar när fraktbolaget hör av sig. 
  • Vi förbehåller oss rätten att fakturera en extra kostnad i det fall du vill ändra leveransadress och fraktbolaget tar ut en extra kostnad för att göra denna justering
  • Kunden ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln samt att paketet är helt när det levereras. Eventuella fel ska noteras på chaufförens följesedel.

  10. Garanti och reklamation

  10.1 Vissa av Bodystores varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

  10.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Bodystore så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

  10.3 Bodystore står för returfrakten för godkända reklamationer.

  10.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Bodystore att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Bodystore strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Bodystore mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Bodystore förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Bodystore riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

  10. Länkar

  Bodystore kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Bodystores kontroll, och webbplatser utanför Bodystores kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Bodystore försöker säkerställa att Bodystore enbart länkar till webbplatser som delar Bodystores personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Bodystore inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

  11. Force Majeure

  Bodystore ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Bodystore inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Bodystore Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Bodystore rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

  12. Ändringar av Villkoren

  Bodystore förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Bodystore har informerat Kunden om ändringarna. Bodystore rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

  13. Ogiltighet

  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

  14. Tillämplig lag och tvist

  14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Bodystores kundtjänst. 

  14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Bodystores kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se . Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

  Vid eventuell tvist följer Bodystore beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

  14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

  _______________

  Dessa Villkor har fastställts av Bodystore den 2014-06-12

   

  Medlemsvillkor för Bodystores kundklubb

  Följande medlemsvillkor är tillämpliga på ditt medlemskap i Bodystores Kundklubb (”Kundklubben”).

  1. Medlemskap och registrering

  1.1 För att bli medlem i Kundklubben måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Kundklubben. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. Du har endast rätt till ett medlemskap. Medlemskapet i Kundklubben är kostnadsfritt.

  1.2 Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt namn, personnummer, din email-adress och adress på www.bodystore.com (”Webbplatsen”) under fliken ”Kundklubb”. Angivande av email-adress och personnummer är obligatoriskt. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut krävs det att du anger samtliga dina kontaktuppgifter. Detta på grund av att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna, till exempel via email eller mobilnummer. Denna information tillsammans med annan relevant information och information om bonuspoäng som du tjänar eller spenderar utgör ditt kundkonto hos oss.  

  1.3 Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap genom Webbplatsen. Du ska hålla Bodystore informerat om ändringar i din kontoinformation. Bodystore är inte ansvarigt för eventuell förlust av bonuspoäng som uppstår till följd av att du inte har uppdaterat uppgifterna i ditt kundkonto.

  2. Så här fungerar det

  2.1 Hur blir jag medlem i Bodystores kundklubb?
  Du registrerar dig under "Skapa konto" eller direkt i kassan där du väljer att gå med i vår kundklubb. För att ta del av specialpriser för medlemmar måste du registrera dig och logga in innan du handlar.

  2.2 Hur får jag specialpriser som bara gäller för medlemmar?
  Registrera dig som medlem och logga in, så får du rätt pris när du lägger produkten i varukorgen.

  2.3 Jag har handlat tidigare men är inte medlem, hur blir jag det?
  Logga in på ditt konto, om du inte har något lösenord så kan du beställa ett nytt här. När du loggat in klickar du på redigera kontouppgifter, där kan du bocka i att du vill vara medlem i Bodystores kundklubb.

  2.4 När får jag mina bonuspoäng?
  Dina poäng registreras på ditt konto när varorna lämnar vårt lager. Om någon vara inte kan levereras så kommer denna dras av från orderns poängsaldo.

  2.5 Vad får jag bonus på? 
  Du får bonus på alla hela kronor du köper varor för på Bodystore.com. Om du använder en rabattkod så får du bonuspoäng på hela orderbeloppet. 

  Exempel:

  Varukorg Rabatt Ordertotal Bonuspoäng
  350 kr 10 % (35 kr) 315 kr 315 poäng
  520 kr 10 % (52 kr) 468 kr 468 poäng

  2.6 Hur får jag bonuspoäng?
  Så länge du är medlem får du poäng på alla dina köp på bodystore.com. Varje spenderad krona på produkter ger 1 poäng. Är din order på mer än 500kr så dubblerar vi poängen!
  Exempel:

  Ordertotal Bonuspoäng
  350 kr 350 poäng
  650 kr 1300 poäng

  2.7 Hur funkar återbäringen?
  Din återbäring är 2% av dina poäng. Detta betyder att du kan få upp till 4% i återbäring på alla dina köp. När du lägger en order som är över 500kr så får du dubbla poäng och då blir den totala återbäringen 4%.

  För vare 1250 poäng du samlar ihop får du ett återbäringssaldo på 25 kr. Har du samlat ihop 1300 poäng får du då ett återbäringssaldo på 25 kr och har kvar 50 poäng. Nästa gång du kommer upp i 1250 poäng får du ett nytt återbäringssaldo. När dina poäng förfaller så förfaller också din återbäring.
  Exempel:

  Ordertotal Bonuspoäng Återbäring Poäng kvar
  350 kr 350 poäng 0 kr 350 poäng
  650 kr 1300 poäng 25 kr 50 poäng

  2.8 Var kan jag se hur många bonuspoäng jag samlat ihop?
  När du är inloggad klickar du på "Bonuspoäng" under "Mitt konto". Där ser du en sammanställning över hur många poäng du har, var de kommer ifrån och när de förfaller.

  2.9 Hur länge kan jag spara mina poäng?
  Dina poäng och ditt återbäringssaldo sparas i 1 år från det att poängen registrerats på ditt konto. I sammanställningen på mitt konto ser du också när dina poäng förfaller. 15 dagar innan poäng förfaller får du också ett påminnelsemail om detta.

  2.10 Hur använder jag min återbäring?
  När du är inloggad på ditt konto och går till kassan så kan du se hur mycket återbäring du har att utnyttja.
  Du väljer att utnyttja din återbäring i steg 3, Betalningsinformation, i kassan.

  2.11 Måste jag komma ihåg någon krånglig kod för att få min återbäring?
  Nej! Det behöver du inte, vi registrerar din återbäring på ditt konto, du måste bara logga in innan du genomför ditt köp.

  2.12 Jag har använt en rabattkod, varför minskade min bonus? 
  Du får bonuspoäng på ordertotalen efter avdragna rabatter, läs mer under "Vad får jag bonus på?".

   

  Dessa Villkor har fastställts av Bodystore den 2016-10-04