×

Välkomment till Bodystore.com!

0 0 kr

Sections

×

  Integritetspolicy

  Personuppgifter

  Bodystore värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Bodystores målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Bodystore samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

  Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, (”Bodystore”/”vi”), org. nr 556564-4258, Sveavägen 151, S-113 46 Stockholm, Sweden, telefon 010-138 81 88, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  Vilka personuppgifter behandlar vi?

  Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Bodystore behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

  Hur använder vi dina personuppgifter?

  Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kommer även att användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms. 

  Bodystore använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Bodystore använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

  Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Bodystores koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

  Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 

  Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Bodystores koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler.

  Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Bodystore iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

  Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

  Om hela eller delar av Bodystores verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

  Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.  

  Bodystore använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

  Hur länge sparas mina personuppgifter?

  Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Bodystore sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Bodystores åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

  Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.    

  Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

  Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

  Bodystore vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Bodystore förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Bodystore korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Bodystore. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

  Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

  Länkar

  Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Bodystore inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

  Ändringar i Integritetspolicy

  Bodystore förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

  Cookies

  Läs mer om cookies här

   

  Behandling av personuppgifter – Kundklubbsmedlem

  1.1 Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (”Bodystore”/”vi”), org. nr 556564-4258, med adress Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  1.2 Bodystore värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att bli medlem i Kundklubben samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor.

  1.3 Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Ditt personnummer behöver vi bl.a. för uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.

  1.4 Dina personuppgifter kommer att användas för administration av ditt kundkonto, identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, statistikändamål samt utskick av post, sms och e-post till dig. Detta kan även innebära samkörning med andra register både inom och utom EU och att dina personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag inom Bodystore:s koncern och till Bodystore:s samarbetspartners i ovan nämnda syften.

  1.5 Genom att registrera dig som medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Bodystore. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem.

  1.6 Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha ett sådant utdrag sänder du in en skriftlig begäran till oss på ovan angiven adress. Begäran ska enligt personuppgiftslagen vara underskriven av dig och kan alltså inte skickas som email.

  1.7 Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.

  1.8 Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.

  2. Samtycke till behandling av personuppgifter

  Genom att bli medlem i Kundklubben samtycker du till att Body behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor. Samtycket omfattar därmed bland annat att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EES.

  3. Ändring av medlemsvillkor

  Bodystore förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Kundklubben. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras under Allmänna villkor där de senaste villkoren alltid finns. För det fall du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap.

  4. Avslutande av medlemskapet

  Ditt medlemskap i Kundklubben gäller tills vidare eller tills du eller Bodystore säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta Bodystores kundservice. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Bodystore rätten att avsluta medlemskapet omedelbart. Vid avslutat medlemskap försvinner dina intjänade bonuspoäng omedelbart.

  5. Kontaktuppgifter

  Har du frågor angående ditt medlemskap, vill anmäla ändrade kontaktuppgifter eller liknande kontaktar du kundservice.

  _________________