Antioxidanter och fria radikaler

Antioxidanter

Antioxidanter är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som fungerar som kroppens försvar mot fria radikaler. Under det senaste årtiondet har intresset ökat markant om hur balansen mellan antioxidanter och fria radikaler påverkar kroppens kemi.

Vad är antioxidanter?

Begreppet antioxidanter betecknar en grupp ämnen som har alla det gemensamma att de förhindrar bildning och skadeverkan från reaktiva ämnen som kallas fria radikaler. Man delar in antioxidanter i två huvudgrupper: endogena antioxidanter som kroppen tillverkar själv och de antioxidanter som vi får i oss via kosten. Vissa ämnen räknas som starka antioxidanter och andra som svaga, men alla behövs. De olika antioxidanterna kan inte ersätta varandra eftersom de ingår i ett viktigt samspel för att bilda ett effektiv skydd i kroppen mot fria radikaler.

ORAC-värde som står för Oxygen Radical Absorbance Capacity är ett sätt att mäta hur mycket antioxidanter ett visst livsmedel innehåller per 100 gram. Ju högre ORAC-värde, ju bättre är livsmedlet på att fånga upp fria radikaler. Genom att mäta antioxidantaktiviteten kan man rangordna vilka livsmedel som har starkast skyddande effekt och förmåga att neutralisera ett oxidativt nedbrytande ämne.

Hur skyddar antioxidanter mot fria radikaler?

Fria radikaler är instabila eftersom de saknar en elektron i sitt yttre skal.

För att bli stabila attackerar de därför andra molekyler och stjäl en elektron från dom. Det gör att de molekyler som förlorar en elektron blir instabila och ytterligare fria radikaler bildas. Om inte processen stoppas leder det så småningom till en kedjereaktion som gör skada i kroppen.

En antioxidant kan oskadliggöra en fri radikal genom att donera en elektron till den fria radikalen som gör den stabil. Därmed kan inte radikalen längre göra skada. Men samtidigt som fria radikaler kan vara ett hot mot vår hälsa så är de även nödvändiga för överlevnad eftersom de är en del av kroppens försvar. Det handlar alltså om en balans i kroppen mellan de två.

Balansen mellan antioxidanter och fria radikaler

I våra vita blodkroppar bildas stora mängder fria radikaler när infektioner och elakartade celler ska bekämpas. Vissa enzymer i levern använder fria radikaler för avgiftning. De bildas även vid ämnesomsättningen, cellulära reaktioner, när syret vi andas in omsätts och vid andra vitala kroppsfunktioner. Bildningen ökar också vid intensiv träning. Fria radikaler produceras alltså naturligt i vår kropp, men kan också bildas av andra orsaker som kan göra att nivån blir för hög.

Fria radikaler ökar bland annat av luftföroreningar, cigarettrök, miljögifter, kemikalier, mediciner, UV-ljus, strålning, sämre kostval och inte minst hög stressnivå. Dåliga kost- och livsstilsval kan därmed bidra till att mängden fria radikaler blir högre än vad de tillgängliga antioxidanterna klarar av att hantera. Överskottet kan bland annat skada vår arvsmassa (DNA) så att mutationer uppstår. Blir de tillräckligt många kan det uppstå oxidativ stress som skadar celler och vävnader som bidrar till åldrandet och olika sjukdomstillstånd.

Eftersom kroppen hela tiden producerar fria radikaler är det viktigt att begränsa exponeringen av faktorer som stimulerar dessa reaktiva reaktioner mer än vad kroppen behöver för ett effektivt försvar. Man stödjer även kroppen genom bra mat och näring, effektiv stresshantering, tillräckligt med sömn och återhämtning. På så sätt kan man motverka att bildningen av fria radikaler blir för hög, samtidigt som vi får i oss tillräckligt med antioxidanter och hjälper kroppens egen produktion.


//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa