Vätskeersättning

Vätskeersättning är en viktig komponent för att upprätthålla en god hälsa, särskilt under perioder av sjukdom, svettning eller extremt väder. Det handlar om att återställ...

Vätskeersättning är en viktig komponent för att upprätthålla en god hälsa, särskilt under perioder av sjukdom, svettning eller extremt väder. Det handlar om att återställa kroppens vätskenivåer och elektrolytbalans när de har minskat till följd av vätskeförlust.

Läs mer

Vätskeersättning är viktigt av flera anledningar:

Återställa Vätskenivåer:

Kroppen förlorar vätska kontinuerligt genom svettning, urinering och andning. Under perioder av sjukdom, såsom diarré eller kräkningar, kan förlusten av vätska öka betydligt, vilket kan leda till uttorkning om den inte ersätts adekvat.

Balansera Elektrolyter:

Elektrolyter är mineraler som är nödvändiga för att upprätthålla korrekt vätskebalans och för att stödja nerv- och muskelfunktion. Vid förlust av vätska förloras också elektrolyter, särskilt natrium och kalium. Att ersätta dem är avgörande för att undvika obalanser som kan leda till komplikationer.

Främja Återhämtning:

Vid sjukdom eller fysisk ansträngning kan vätskeersättning bidra till snabbare återhämtning genom att stödja kroppens funktioner och återställa energinivåer.

 

 

Dölj
Filtrera sortiment
Återställ allt

Varumärken

Form

Sort

Smak

Användningsområde

Avbryt
Använd filter
Nyhet
Prisvärd
+ 2 varianter
Nyhet
Prisvärd
+ 2 varianter
195 kr
          {"value":195.3,"currency":"SEK","formatted":"195 kr","decimalPrice":"195.30","referenceId":5,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"279.00","formatted":"279 kr","referenceId":3,"value":279}}
        
Lägsta pris 195 kr
Köp
          {"value":195.3,"currency":"SEK","formatted":"195 kr","decimalPrice":"195.30","referenceId":5,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"279.00","formatted":"279 kr","referenceId":3,"value":279}}
        
Lägsta pris 195 kr
Köp
Prisvärd
+ 6 varianter
Prisvärd
+ 6 varianter
119 kr
          {"value":119.25,"currency":"SEK","formatted":"119 kr","decimalPrice":"119.25","referenceId":10,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"159.00","formatted":"159 kr","referenceId":8,"value":159}}
        
Lägsta pris 119 kr
Köp
          {"value":119.25,"currency":"SEK","formatted":"119 kr","decimalPrice":"119.25","referenceId":10,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"159.00","formatted":"159 kr","referenceId":8,"value":159}}
        
Lägsta pris 119 kr
Köp
Nyhet
Prisvärd
319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":15,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":13,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":15,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":13,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
Prisvärd
231 kr
          {"value":231.2,"currency":"SEK","formatted":"231 kr","decimalPrice":"231.20","referenceId":20,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"289.00","formatted":"289 kr","referenceId":18,"value":289}}
        
Lägsta pris 231 kr
          {"value":231.2,"currency":"SEK","formatted":"231 kr","decimalPrice":"231.20","referenceId":20,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"289.00","formatted":"289 kr","referenceId":18,"value":289}}
        
Lägsta pris 231 kr
Nyhet
Prisvärd
319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":25,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":23,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":25,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":23,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
Nyhet
Prisvärd
319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":30,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":28,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":30,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":28,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
Nyhet
Prisvärd
319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":35,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":33,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
          {"value":319.2,"currency":"SEK","formatted":"319 kr","decimalPrice":"319.20","referenceId":35,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"399.00","formatted":"399 kr","referenceId":33,"value":399}}
        
Lägsta pris 319 kr
Prisvärd
120 kr
          {"value":120,"currency":"SEK","formatted":"120 kr","decimalPrice":"120.00","referenceId":40,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"160.00","formatted":"160 kr","referenceId":38,"value":160}}
        
Lägsta pris 120 kr
          {"value":120,"currency":"SEK","formatted":"120 kr","decimalPrice":"120.00","referenceId":40,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"160.00","formatted":"160 kr","referenceId":38,"value":160}}
        
Lägsta pris 120 kr
Prisvärd
202 kr
          {"value":201.75,"currency":"SEK","formatted":"202 kr","decimalPrice":"201.75","referenceId":45,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"269.00","formatted":"269 kr","referenceId":43,"value":269}}
        
Lägsta pris 202 kr
          {"value":201.75,"currency":"SEK","formatted":"202 kr","decimalPrice":"201.75","referenceId":45,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"269.00","formatted":"269 kr","referenceId":43,"value":269}}
        
Lägsta pris 202 kr
Prisvärd
37 kr
          {"value":36.75,"currency":"SEK","formatted":"37 kr","decimalPrice":"36.75","referenceId":51,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"85.00","formatted":"85 kr","referenceId":49,"value":85}}
        
Lägsta pris 37 kr
          {"value":36.75,"currency":"SEK","formatted":"37 kr","decimalPrice":"36.75","referenceId":51,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"85.00","formatted":"85 kr","referenceId":49,"value":85}}
        
Lägsta pris 37 kr
Nyhet
+ 1 variant
279 kr
Köp
Köp
Prisvärd
202 kr
          {"value":201.75,"currency":"SEK","formatted":"202 kr","decimalPrice":"201.75","referenceId":58,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"269.00","formatted":"269 kr","referenceId":56,"value":269}}
        
Lägsta pris 202 kr
          {"value":201.75,"currency":"SEK","formatted":"202 kr","decimalPrice":"201.75","referenceId":58,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"269.00","formatted":"269 kr","referenceId":56,"value":269}}
        
Lägsta pris 202 kr
Prisvärd
64 kr
          {"value":63.75,"currency":"SEK","formatted":"64 kr","decimalPrice":"63.75","referenceId":63,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"85.00","formatted":"85 kr","referenceId":61,"value":85}}
        
Lägsta pris 64 kr
          {"value":63.75,"currency":"SEK","formatted":"64 kr","decimalPrice":"63.75","referenceId":63,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"85.00","formatted":"85 kr","referenceId":61,"value":85}}
        
Lägsta pris 64 kr
Prisvärd
64 kr
          {"value":63.75,"currency":"SEK","formatted":"64 kr","decimalPrice":"63.75","referenceId":68,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"85.00","formatted":"85 kr","referenceId":66,"value":85}}
        
Lägsta pris 64 kr
          {"value":63.75,"currency":"SEK","formatted":"64 kr","decimalPrice":"63.75","referenceId":68,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"85.00","formatted":"85 kr","referenceId":66,"value":85}}
        
Lägsta pris 64 kr
Prisvärd
194 kr
          {"value":194.25,"currency":"SEK","formatted":"194 kr","decimalPrice":"194.25","referenceId":77,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"259.00","formatted":"259 kr","referenceId":75,"value":259}}
        
Lägsta pris 194 kr
Bevaka
          {"value":194.25,"currency":"SEK","formatted":"194 kr","decimalPrice":"194.25","referenceId":77,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"259.00","formatted":"259 kr","referenceId":75,"value":259}}
        
Lägsta pris 194 kr
Bevaka
Prisvärd
464 kr
          {"value":464.25,"currency":"SEK","formatted":"464 kr","decimalPrice":"464.25","referenceId":82,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"619.00","formatted":"619 kr","referenceId":80,"value":619}}
        
Lägsta pris 464 kr
          {"value":464.25,"currency":"SEK","formatted":"464 kr","decimalPrice":"464.25","referenceId":82,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"619.00","formatted":"619 kr","referenceId":80,"value":619}}
        
Lägsta pris 464 kr
Prisvärd
464 kr
          {"value":464.25,"currency":"SEK","formatted":"464 kr","decimalPrice":"464.25","referenceId":87,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"619.00","formatted":"619 kr","referenceId":85,"value":619}}
        
Lägsta pris 464 kr
          {"value":464.25,"currency":"SEK","formatted":"464 kr","decimalPrice":"464.25","referenceId":87,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"619.00","formatted":"619 kr","referenceId":85,"value":619}}
        
Lägsta pris 464 kr
Prisvärd
29 kr
          {"value":29.25,"currency":"SEK","formatted":"29 kr","decimalPrice":"29.25","referenceId":92,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"39.00","formatted":"39 kr","referenceId":90,"value":39}}
        
Lägsta pris 29 kr
          {"value":29.25,"currency":"SEK","formatted":"29 kr","decimalPrice":"29.25","referenceId":92,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"39.00","formatted":"39 kr","referenceId":90,"value":39}}
        
Lägsta pris 29 kr
Prisvärd
29 kr
          {"value":29.25,"currency":"SEK","formatted":"29 kr","decimalPrice":"29.25","referenceId":97,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"39.00","formatted":"39 kr","referenceId":95,"value":39}}
        
Lägsta pris 29 kr
          {"value":29.25,"currency":"SEK","formatted":"29 kr","decimalPrice":"29.25","referenceId":97,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"39.00","formatted":"39 kr","referenceId":95,"value":39}}
        
Lägsta pris 29 kr
Nyhet
20%
180 kr
          {"value":225,"currency":"SEK","formatted":"225 kr","decimalPrice":"225.00","referenceId":102,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":true,"discountPercentage":20,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"225.00","formatted":"225 kr","referenceId":100,"value":225}}
        
Lägsta pris 225 kr (-20%)
          {"value":225,"currency":"SEK","formatted":"225 kr","decimalPrice":"225.00","referenceId":102,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":true,"discountPercentage":20,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"225.00","formatted":"225 kr","referenceId":100,"value":225}}
        
Lägsta pris 225 kr (-20%)
Nyhet
25%
33 kr
          {"value":44,"currency":"SEK","formatted":"44 kr","decimalPrice":"44.00","referenceId":107,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":true,"discountPercentage":25,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"44.00","formatted":"44 kr","referenceId":105,"value":44}}
        
Lägsta pris 44 kr (-25%)
          {"value":44,"currency":"SEK","formatted":"44 kr","decimalPrice":"44.00","referenceId":107,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":true,"discountPercentage":25,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"44.00","formatted":"44 kr","referenceId":105,"value":44}}
        
Lägsta pris 44 kr (-25%)
Nyhet
25%
33 kr
          {"value":44,"currency":"SEK","formatted":"44 kr","decimalPrice":"44.00","referenceId":112,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":true,"discountPercentage":25,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"44.00","formatted":"44 kr","referenceId":110,"value":44}}
        
Lägsta pris 44 kr (-25%)
          {"value":44,"currency":"SEK","formatted":"44 kr","decimalPrice":"44.00","referenceId":112,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":true,"discountPercentage":25,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"44.00","formatted":"44 kr","referenceId":110,"value":44}}
        
Lägsta pris 44 kr (-25%)