Boosta ditt välmående med ett skogsbad

Skogsbad

Benämningen skogsbad är något som man hör ofta idag. Kanske är du även en av dom som redan integrerat det som en del av din livsstil? För dig som är nyfiken på vad det faktiskt innebär följer här en förklaring till vad det är och alla hälsofördelar som det kan ge.

Vad innebär skogsbad?

På 1980-talet formades i Japan en fysiologisk och psykologisk träning som kom att kallas för shinrin-yoku (shinrin = skog och yoku = bad). Syftet var att hitta en terapiform för att motverka stress och utbrändhet som kommit att bli ett stort problem i vårt moderna hektiska samhälle. Genom att spendera tid i naturen kan man ge både kropp och sinne välbehövlig återhämtning.

Japanerna anammade snabbt denna form av naturterapi och inte långt efter spred den sig runt om i världen. Det tog inte heller länge innan man började studera de fysiologiska och psykologiska fördelarna med skogsbad, vilket gav vetenskapligt stöd för många hälsofördelar. Att vi mår bra av att vistas i naturen är ju dock inget nytt, utan något som människan mer eller mindre alltid erkänt som läkande.

Att skogsbada innebär inte träning, jogging eller vandring. Det är helt enkelt bara att vara i naturen och ta till sig den genom sina sinnen - syn, hörsel, smak, lukt och känsel. En typ av mindfulness.

Fördelarna med att skogsbada

Ljudet av vinden när den leker genom löven, dofterna av träd, jord och växter, solens värmande strålar, den friska och rena luften - allt detta som ger oss en sådan stark känsla av lugn och trygghet.

Att ta in skogsatmosfären genom våra sinnen lindrar stress och oro. Det gör att vi kan slappna av och släppa alla vardagsbekymmer för en stund. Det ger oss tillbaka vår energi, höjer humöret, hjälper oss att tänka klarare och hitta tillbaka till oss själva.

Ett par timmar långt skogsbad är tillräckligt för att man ska hinna slappna av och stressa ner så pass mycket att man kan dra nytta av alla fördelarna som det har att erbjuda. Ju mer tid du har att undvara för skogsbad, desto bättre.

Studier om hälsofördelarna av skogsbad

Fram till idag har det utförts en hel del studier på hälsofördelarna av skogsbad. Man har bland annat funnit att det kan ha positiva fysiologiska effekter såsom blodtryckssänkning, förbättring av autonoma funktioner, immunfunktioner och inte minst psykologiska fördelar.

Till exempel undersökte man vid en japansk studie (1) vilka effekter skogsbad kan ha. 155 personer deltog i undersökningen. Man delade upp deltagarna i två grupper, de med depressiva tendenser (37%) och de utan depressiva tendenser. 

Försökspersonerna fick delta i dagslånga sessioner med skogsbad där man gjorde fysiologiska mätningar och psykologiska undersökningar före och efter.

Man mätte systoliskt blodtryck (SBP), diastoliskt blodtryck (DBP), pulsfrekvens (PR), autonoma funktioner och profil av humörtillstånd (POMS) hos samtliga.

Alla deltagare visade signifikant minskning av SBP, DBP och negativa POMS-tillstånd efter ett skogsbad. Före sessionen hade de med depressiva tendenser signifikant högre poäng på POMS än de utan och efter skogsbad visade de en signifikant förbättring av flera POMS-mätningar. Hos många personer kunde man inte längre se en skillnad mellan de med depressiva tendenser och de utan.

Avslutningsvis

Det behövs dock knappast några studier som visar vilka hälsoeffekter tid spenderat i naturen kan ge. Det är bara att ge sig ut i skog och mark för att själv uppleva fördelarna för välmåendet. Skogsbad kan man göra året om oavsett väder och klimat. En väl investerad tid för sin fysiska och psykiska hälsa.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa


Källor och referenser:

(1)  A comparative study of the physiological and psychological effects of forest bathing (Shinrin-yoku) on working age people with and without depressive tendencies. Published online 2019 Jun 22. doi: 10.1186/s12199-019-0800-1-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6589172/