CBD olja - frågor & svar

CBD-olja

Bodystore har tidigare sålt CBD-produkten i form av olja och kapslar från varumärket Hemply Balance.

Vi är alltid väldigt noggranna med att enbart tillhandahålla myndighetsgodkända produkter från seriösa leverantörer. I jämförelse med andra aktörer på marknaden var vi därför relativt sena med att ta in produkter innehållandes CBD i vårt sortiment.

Valet föll då på varumärket Hemply Balance. Hemply Balance var vid tillfället det enda företag vars CBD-produkter godkänts för försäljning på den svenska marknaden.

Sedan 30/4 2020 omfattas även tidigare godkända CBD-kosttillskott från Hemply Balance av den generella läkemedelsklassningen, och per detta datum har vi således upphört med all försäljning av CBD för oral konsumtion.

Vad är CBD?

CBD är en förkortning av Cannabidiol och är en av flera cannabinoider som finns i växten Cannabis Sativa L, även känd som Hampa. Under senare tid har CBD ökat kraftigt i både tillgänglighet och popularitet. För att framställa CBD extraheras det från växten och blandas med vegetabilisk olja för att skapa en lösning som är lätt att dosera och lätt för kroppen att ta upp.

Till skillnad från den mest kända cannabinoiden, THC (Tetrahydrocannabidiol), har CBD inga psykoaktiva eller hallucinogena egenskaper. THC, och alla olika cannabisberedningar som innehåller denna substans, är narkotikaklassade. Trots att CBD och THC har väldigt olika karaktärsdrag och kännetecken blandas de ofta, felaktigt, ihop under den generella benämningen ”Cannabisolja”.

Kosttillskott, läkemedel eller narkotika?

Olika CBD-produkter omfattas av olika lagstiftningar. EU-kommissionen har valt att klassa vissa CBD-oljor som 'nya livsmedel' (Novel Food). Läkemedelsverket menar i sin tur att CBD-produkter som används för att bota eller lindra sjukdomar bör betraktas som läkemedel, och därmed måste uppfylla deras regler för att få säljas. Samtidigt som Riksdagen, i Svea Rikes Lag, redan 1988 kriminaliserade bruk av cannabisbaserade produkter innehållande THC.

Så säger EU-komissionen

EU-kommissionen har klassificerat CBD (utan THC) som Novel Food. Novel Food regleras av EU-förordningen ”2015/2283”, vilken begränsar försäljning av livsmedel som inte har en dokumenterad historik av konsumtion inom EU före 15:e maj 1997.

För att ett nytt livsmedel inte ska omfattas bestämmelserna för Novel Food åligger det producent eller återförsäljare att bevisa följande:

  • Att produkten är säker att konsumera.
  • Att produkten har korrekt märkning.
  • Att produkten, om den är avsedd att ersätta befintligt livsmedel, inte har ett mindre fördelaktigt näringsvärde.

Så säger läkemedelsverket

Läkemedelsverket har beslutat att produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras måste godkännas som läkemedel för att få säljas. I dagsläget finns bara ett godkänt läkemedel med CBD. Det är receptbelagt och används för att lindra spasticitet.

Läkemedelsklassningen i sig bygger inte på hur farligt något är utan beror på produktens medicinska egenskaper och på produktens marknadsföring. Det finns det inget förbud mot att fortsatt inneha eller använda CBD-produkter som inhandlats från Bodystore innan läkemedelsklassningen trädde i kraft.

Så säger lagboken

Alla cannabisprodukter innehållande ämnet THC är narkotikaklassade, vilket innebär att de är olagliga att både hantera och konsumera. Undantaget är s.k. industrihampa där THC-halten understiger 0,2%.

CBD-olja utvinns ur just industrihampa, varför vissa ansett att denna tolkning även bör omfatta dessa produkter. Högsta domstolen har i mål B 177-19 emellertid fastslagit att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar. CBD-oljor som också innehåller THC (oavsett halt) är därför narkotikaklassade.

De CBD-produkter Bodystore tidigare salufört är dokumenterat THC-fria och således inte narkotikaklassade.

Vanliga frågor om CBD

Varför har Bodystore slutat sälja CBD?

CBD-olja har blivit läkemedelsklassat. Vår leverantör överklagade beslutet och det var tillåtet att säljas under utredningen. Utredredningen är nu klar och vår leverantör har fått ett saluförbud av Läkemedelsverket. Vi har därför valt att ta ner produkterna från våra siter.

Innebär läkemedelsklassningen att CBD olja är farligt?

CBD-olja har blivit läkemedelsklassat, men läkemedelsklassningen i sig bygger inte på hur farligt något är utan beror på produktens medicinska egenskaper och på produktens marknadsföring.

Kommer ni att börja sälja CBD-olja/kapslar igen?

Om det blir tillåtet att sälja CBD utan särskilt tillstånd i framtiden så får vi utvärdera och ta det beslutet då.

Kommer ni sälja andra produkter innehållandes CBD?

Saluförbudet gäller endast produkter som konsumeras oralt, därför fortsätter vi sälja produkter för utvärtes bruk.

Om jag köpt CBD-olja från er tidigare och fortfarande har det hemma?

Något förbud mot att inneha läkemedel (som inte är narkotika- eller dopingklassade) finns inte. Däremot är det förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som omfattas av läkemedelslagen

Alternativa produkter

Sedan CBD försvann från kosttillskottmarknaden har många konsumenter letat efter alternativa produkter som levererar snarlik effekt. Många av dem har fattat tycke för kosttillskott innehållandes GABAL-theanin och Ashwagandha.

GABA står för gamma-aminobutyric acid, ett naturligt ämne som verkar som en signalsubstans i kroppen. I kroppen fungerar GABA som en hämmande neurotransmittor i främst hjärnan och ryggmärg. Det finns flera sådana transmittorer men GABA är en av de mest potenta. GABA används av många för att de upplever att de somnar snabbare och sover bättre.

L-theanin är ett derivat av glutamin och är vanligt förekommande i bl.a. grönt te. Ämnet theanin är känt för sina lugnande och stressreducerande egenskaper. Intag av theanin stimulerar produktionen av alfavågor i hjärnan, vilket hjälper dig att koppla av och komma ned i varv. I tillskottsform kombineras ofta L-theanin med zink och magnesium för förbättrad effekt.

Ashwagandha, eller Withania somnifiera, är en ört som använts i över 4000 år inom den Ayurvediska läkekonsten. Ashwagandha har många effekter, där två av de mer uppskattade är dess förmåga att reducera stress och oro. I tillägg till det används ashwagandha ofta för att minska trötthet och utmattning, förbättra nattsömnen och öka återhämtningsförmågan.