Därför ska du välja manukahonung

Manukahonung

Manukahonung skiljer sig mycket från annan honung och utmärker sig genom sina antibakteriella, antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper. Det har också gjort den till en mycket eftertraktad honung med många användningsområden.

Vad är manukahonung?

Manukahonung är en monofloral honung som kommer från Nya Zeeland.

Att den är monofloral innebär att den kommer från pollinering från enbart en blomsort som i det här fallet är myrtenväxten Manuka (Leptospermum Scoparium). Från föroreningsfria skogar i Nya Zeeland samlar bina in pollen från manukaträdets blommor som sedan blir den unika manukahonungen.

Manukahonung har kommit att bli en väldigt eftertraktad hälsokostprodukt

som ett allmänt stärkande livsmedel och som egenvård vid olika typer av infektioner. Den används även inom vården för sårläkning. I hemlandet Nya Zeeland har den länge setts som något av ett universalmedel.

Vad gör manukahonungen unik?

Det som gör manukahonungen så speciell är att den till skillnad från annan honung innehåller det bioaktiva ämnet methylglyoxal, som förkortas till MGO.

Det är en kemisk förening som äger antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper som hindrar bakterier från att fästa på celler. Methylglyoxal bildas från ämnet Dihydroxyaceton (DHA) som finns i manukablomman som bina tar med sig vid pollinering.

Olika styrkor av manukahonung

För manukahonung finns det speciella regelverk för certifiering och gradsystem som ska garantera produktens renhet och kvalité. Det innebär att det ska framgå på etiketten vilken mängd methylglyoxal honungen innehåller mätt i mg/kg. För den antibakteriella effekten spelar det alltså roll vilken styrka du köper. Ju högre siffra, desto högre halt methylglyoxal och antibakteriell aktivitet. Smakmässigt är det ingen skillnad. En tumregel brukar vara att använda en lägre styrka i vardagen och en högre vid infektion eller under utsatta perioder.

Studier med manukahonung

Det finns närmare 200 vetenskapliga artiklar publicerade om de antibakteriella egenskaperna av manukahonung. Till exempel visar

ett flertal studier (1) (2) att manukahonung kan förbättra sårläkning, förstärka vävnadsregenerering och till och med minska smärta hos patienter som lider av brännskador.

Andra studier har visat att manukahonung kan vara effektivt för att minska skadliga bakterieangrepp i munhålan i samband med plackbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Specifikt har man genom forskning sett att manukahonung med hög antibakteriell aktivitet kan vara effektivt för att hämma tillväxten av orala bakterier som P. gingivalis och A. actinomycetemcomitans (3) (4). Studier (5) har även visat att manukahonung verkar ha förmågan att slå ut streptokocker kända för att orsaka olika typer av infektioner.

Hur använder man manukahonung?

Det bästa sättet att inta manukahonug är att ta den som den är på fastande mage. 1-2 teskedar, cirka 20 minuter innan måltid brukar rekommenderas. Man kan även använda den i mat och dryck. Vill du tillsätta den i varm dryck så låt den först svalna till drickbar temperatur innan du tillsätter honungen. De antibakteriella egenskaperna kan nämligen försämras om honungen utsätts för hög värme. Manukahonung kan intas dagligen för den som önskar, eller vid behov. Observera att ingen typ av honung rekommenderas till barn under 1 år. Manukahonung kan även appliceras på huden och används som nämnt som en aktiv ingrediens i produkter för sårbehandling.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa

Referenser:

(1)  Health Benefits of Manuka Honey as an Essential Constituent for Tissue Regeneration. PMID: 28901255 DOI: 10.2174/1389200218666170911152240.

(2) Evidence for Clinical Use of Honey in Wound Healing as an Anti-bacterial, Anti-inflammatory Anti-oxidant and Anti-viral Agent: A Review. 2013 Jul 17. doi: 10.17795/jjnpp-9487.

(3) Antibacterial potential of Manuka honey against three oral bacteria in vitro. 2014;124(9):922-4.

(4) Honey - a potential agent against Porphyromonas gingivalis: an in vitro study. 2014 Mar 25;14:24. doi: 10.1186/1472-6831-14-24.

(5) Maddocks S.E., Salinas Lopez M., Rowlands R.S. & Cooper, R.A., ”Manuka honey inhibits the development of Streptococcus pyogenes biofilms and causes reduced expression of two fibronectin binding proteins”, Microbiology, 2012, 158, 781-790.