Detta är lecitin

Lecitin

Lecitin är ett ämne som finns i alla kroppens celler. Det är involverat i kroppens transport av fett och har betydelse för många av våra organ och viktiga kroppsprocesser, inklusive nervsystemet och hjärnan.

Vad är lecitin?

Namnet lecitin härstammar från grekiskans lekitho, vilket betyder äggula, ett namn som det fått eftersom det är en av de främsta källorna till lecitin. Lecitin räknas som en ester, mer specifikt en fosforsyraester. Det är ett fettliknande ämne som består av kolin, inositol, fosfatider, fosfor och fettsyror. Ett annat namn för lecitin är fosfatidylkolin.

Lecitin i kroppen

I kroppen förekommer lecitin i alla celler, med störst koncentration i hjärnan, levern, njurarna, benmärgen och nervvävnaden (1).

Lecitin utgör en viktig beståndsdel av de goda HDL-kolesterolet och är involverat i produktionen. Samtidigt verkar det ha förmågan att sänka det skadliga LDL-kolesterolet eftersom det underlättar transporten av fett och kolesterol (2). Man har även sett att lecitin bidrar till att emulgera serumkolesterolet vilket motverkar att det sätter sig i kärlväggarna (1).

På så sätt kan lecitin ha betydelse för hjärt-kärlhälsan.

Vår nervvävnad innehåller rikligt med lecitin och hjärnan består till 30-40 procent. Bland annat tror man att lecitin har betydelse för bildandet av myelinet som omger nervtrådarna som får nervsignalerna att ta sig fram (3). Man tror också att lecitin har betydelse för korttidsminnet eftersom lecitin har betydelse för att acetylkolin kan bildas. Acetylkolin är en viktig signalsubstans i hjärnan som spelar en roll för bland annat inlärningen, minnet och koncentrationen (4).

I levern tillverkas galla av lecitin, kolesterol, oorganiska salter och gallsalter.

Brist på dessa ämnen minskar bildningen av galla och då också förmågan att bryta ner fett. Lecitin medverkar på så sätt till nedbrytningen av fetter och förebyggande av gallstensbildning. Lecitin verkar också förhindra fettinlagring i levern (5) (1).

Lecitin i kosten

Lecitin finns både i animaliska livsmedel så väl som vegetabiliska. De skiljer sig dock åt eftersom det vegetabiliska lecitinet har ett högre innehåll av fleromättade fettsyror, medan det animaliska lecitinet innehåller mer mättade och enkelomättade fettsyror. I kosten förekommer som nämnt lecitin rikligt i äggula, men även kött, fisk, lever och vegetabiliska livsmedel som solrosfrön, sojabönor, jordnötter, säd, vetegroddar är exempel på bra källor till lecitin.

Lecitin som kosttillskott

Det lecitinet som används i kosttillskott utvinns främst från sojabönor eller solrosfrön. Det kan även utvinnas från animaliska fetter, men det är mindre vanligt. Lecitin från sojabönor kommer oftast i form av granulat i kapslar, medan lecitin från solrosfrön finns både som pulver och i flytande form som till exempel kan blandas i en smoothie eller juice för ett dagligt tillskott av lecitin.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa

Referenser:

(1)  Näringsmedicinska uppslagsboken Andra upplagan 2011, Författare: Peter Wilhelmsson, Örtagårdens Bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5

(2)  Medical news Today: Everything you need to know about lecithin: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319260

(3) Natural lecithin promotes neural network complexity and activity. Published online 2016 May 27. doi: 10.1038/srep25777. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882550/

(4) The Role of Acetylcholine in Learning and Memory. Published online 2006 Sep 29. doi: 10.1016/j.conb.2006.09.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2659740/

(5) Lecithin component may reduce fatty liver, improve insulin sensitivity. May 25, 2011, Baylor College of Medicine. https://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110525131703.html