Fördelarna med meditation och mindfulness

Meditation och mindfulness

Mindfulness och meditation är två tekniker som kan hjälpa dig att reducera stress, hantera känslor och tankar så du får en klarare syn på livet. I sin tur kan det bidra till ett inre lugn och harmoni som ökar välbefinnandet. När man får djupare kontakt med sig själv och sin omgivning blir det även lättare att hantera alla utmaningar som livet ger.

Fördelar som mindfulness och meditation kan ge:

 • Lättare att hantera stress och oro
 • Du lär känna din kropp och ditt sinne
 • Bättre självinsikt, självkännedom och självkontroll
 • Du ökar din medvetenhet om din existens
 • Du blir mer medveten om här och nu
 • Lättare att hantera tankar och känslor
 • Bättre koncentration och fokus
 • Inre lugn och harmoni
 • Ökad energi
 • Klarare syn på livet
 • Ökad kreativitet
 • Ökat välbefinnande
 • Sänkt puls

Meditation

Det finns en mängd olika sätt att meditera, men meningen med alla former är att man ska stilla sitt sinne, få bättre självinsikt och ladda med energi. Ett fantastiskt verktyg för att stärka både kropp och själ.

Under meditationen tar man kontroll över sina tankar och flyttar fokusen från sitt nuvarande tillstånd till ett lugnare tillstånd för att skapa inre ro och harmoni. Man övar sig på att släppa malande tankar och istället gå in i en stillhet och ett lugn som gör att man tar kontroll över sitt inre. Meditation behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Man kan börja med enklare meditationer som inte behöver vara mer än 5-10 minuter och därefter kan man avancera med tiden.

Den vanligaste meditationstekniken är att sitta avspänt och stilla i en bekväm position. Ögonen kan vara slutna eller halvöppna. Därefter fokuserar man på andningen som ska vara rytmisk, tyst, långsam och avspänd. Man ska andas in och ut genom näsan, med djupa andetag som får magen att höjas och sänkas. Uppmärksamheten och sitt medvetande ska fokusera på en inre föreställning, eller tvärtom på ingenting alls. Meditation kan även utföras liggande eller med öppna ögon, i lugnet av ditt eget hem eller ute i naturen. Gående meditation kan vara ett fantastiskt komplement eller alternativ till den stilla meditationen. Ibland kan det även hjälpa att röra på sig för att kunna uppnå mental avslappning.

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som innebär acceptans. Det handlar om att utveckla medvetenhet, uppmärksamhet och medkänsla. Att vara närvarande om vad som sker i ögonblicket – tankar, känslor och betrakta omgivningen för vad den är, med en ödmjukhet utan att döma och värdera.

Genom att träna upp sin mindfulness och leva i en medveten närvaro så kommer man att upptäcka att man får mer kontroll över sitt liv. Det lär oss att lägga energi på det som har betydelse och det som vi kan påverka och på så sätt göra fler medvetna val. Samtidigt blir vi också medvetna om det vi inte kan påverka så vi kan släppa taget. Ett medvetet liv är ett rikare liv eftersom det gör oss mer insiktsfulla om det som händer här och nu. När man övar upp sin medvetna närvaro hjälper det oss även att bryta gamla invanda mönster och istället välja nya och mer genomtänkta lösningar.

Medan mindfulness innebär att vara närvarande i sin omgivning och nuet, handlar meditation mer om att vara närvarande i sig själv. Genom att släppa in både meditation och mindfulness i sitt livsstil kan man skapa sig själv ett mer harmoniskt och balanserat liv.


/Mikaela