Så påverkas vi av positiva och negativa joner

Luften innehåller både positivt och negativt laddade joner. Dessa joner påverkar hälsan, fortplantningen, resistensen mot sjukdomar och mycket annat. Det gäller allt levande - människor, djur och växter.

Så påverkas vi av positiva och negativa joner

Vad är negativa och positiva joner?

Positiva och negativa joner är helt enkelt molekyler eller atomer med en extra laddning. De som har en extra positiv elektron kallas positiva joner, medan de som har en extra negativ elektron kallas negativa joner. Tvärtom vad det låter så kan positiva joner ha en negativ effekt på din hälsa och negativa joner kan ha en positiv effekt på din hälsa.

Var kommer positiva joner från?

Inomhus är koncentrationen av positiva joner högre och likaså i stadsmiljö. Det ökade antalet joner med positiv laddning kommer till exempel från elektronik, fluorescerande belysning, syntetiska material, vissa metaller, kemikalier och luftföroreningar.

Hur påverkas vi av positiva joner?

Ett exempel på hur förändringar i jonladdningen påverkar oss är hur vi reagerar när vädret slår om. Innan regn och åska är luften extra laddad med positiva joner. Man brukar då uppleva att luften trycker och att det är kvavt. Vissa kan känna av trötthet, en del drabbas av huvudvärk/migrän, att lederna värker eller andra psykiska och fysiska åkommor. När det regnar och åskar så frigörs en stor mängd negativa joner och även en viss mängd ozon. Detta skapar en elektrisk laddningsbalans i luften. Efter det att ovädret brutit ut och passerat så känns luften frisk och lättare igen.

För många kan ett överskott av positiva joner i kroppen förvärra eller bidra till allergier, infektioner, trötthet, huvudvärk, låg energi, illamående, yrsel, hjärndimma, depression, ångest och oro. Hur man påverkas och i vilken grad verkar vara väldigt individuellt (1) (2).

Var kommer negativa joner från?

Negativa joner finns det rikligt av i naturen, i skog och på platser som har rörligt vatten. Extra laddad är luften som nämnt efter regn och åska. Att spendera tid i grönska, skog, nära hav, sjöar, floder och vattenfall är därmed det bästa sättet att öka exponeringen för negativa joner.

Hur påverkas vi av negativa joner?

Att öka sina nivåer av negativa joner har många fördelar. Det kan höja humöret, välmåendet och främja hälsan på många sätt. Vid en översyn som utfördes 2018 (1) av 100 års studier och litteratur på negativa och positiva joner, såg forskarna många aspekter om hur dessa joner kan påverka hälsan. 

Man fann bland annat stöd för att negativa joner kan bidra till att höja humöret, minska stress, stödja immunsystemets funktion och hämma tillväxten av skadliga bakterier, virus och mögelarter.

Samma översikt tittade på hur negativa joner påverkar luftföroreningar inomhus. Enligt analysen kan negativa jongeneratorer eller jonisatorer bidra med att minska föroreningspartiklar som är upp till 5 meter från marken med så mycket som 97 procent.

Annan forskning (2) (3) visar att personer som lider av årstidsrelaterad depression (SAD), kan må bättre av att öka sina nivåer av negativa joner.

Vid en studie (4) såg man att personer som utförde stressfulla arbetsuppgifter efter att ha utsatts för negativa joner uppmätte lägre stressnivå, jämfört med de som gjorde samma arbetsuppgifter utan att ökat nivån av negativa joner.

Att balansera jonnivåerna

Det bästa sättet att öka exponeringen för negativa joner är som nämnt att spendera tid i naturen, i skog och nära rörligt vatten så ofta som det finns möjlighet. Andra sätt är att ta en paus från all elektronik, öppna fönstren och vädra. Hålla rent från damm och använda naturliga städprodukter. Det är även en bra idé att byta ut plast och syntetiska material i hemmet och ersätta med naturliga alternativ.

/Mikaela Bjerring


Referenser:

(1) Air ions and mood outcomes: a review and meta-analysis. Published online 2013 Jan 15. doi: 10.1186/1471-244X-13-29.

(2) Negative Air Ions and Their Effects on Human Health and Air Quality Improvement. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.3390/ijms19102966.

(3) Terman M, Terman JS, Ross DC. A controlled trial of timed bright light and negative air ionization for treatment of winter depression. Arch Gen Psychiatry. 1998;55(10):875–882. doi: 10.1001/archpsyc.55.10.875.

(4) Malik M, Singh K, Singh M. Effect of negative air ions on physiological and perceived psychological stress during computer operation. Int J Environment and Health. 2010;4:67–77. doi: 10.1504/IJENVH.2010.033035.