Öva upp din självmedkänsla

Att ha en bra självmedkänsla spelar en stor roll för vårt välbefinnande och mentala hälsa. Det betyder att du finns där för dig själv när du möter en motgång, misslyckas eller känner dig otillräcklig. Att i den stunden vara din egen bästa vän istället för att överösa dig själv med självkritik

Vad innebär självmedkänsla?

Självmedkänsla innebär att vi väljer att vara snälla och kärleksfulla mot oss själva istället för elaka och hårda. Det är även lätt att känna en irrationell och genomsyrande känsla av ensamhet när man möter en motgång. Att du är den enda som gör misstag och går igenom jobbiga situationer. Men alla människor går igenom svårigheter. Man måste komma ihåg att vara människa innebär att man är dödlig, sårbar och ofullkomlig. Lidande och personlig otillräcklighet är helt enkelt en del av den mänskliga upplevelsen och något som vi alla går igenom. När vi kan acceptera det faktumet kan vi ta itu med motgångar på ett sundare sätt och minska den stress, självkritik och frustation som vi ofta bemöter oss själva med när saker och ting inte går som planerat.

Hur övar man upp sin självmedkänsla?

Att öva upp sin självmedkänsla kräver att vi lär oss att ha en balanserad inställning till våra negativa känslor så de varken förtrycks eller överdrivs. Att ha en medveten närvaro som inte är dömande. Att ha ett mottagligt sinnestillstånd där man försöker observera tankarna och känslorna för vad de är och acceptera det som händer som något mänskligt. Genom att även ta våra personliga upplevelser och relatera dom till andra som också går igenom svårigheter kan vi se vår egen situation ur en ny synvinkel och ett större perspektiv.

Det finns många sätt att öva upp sin självmedkänsla och enligt Dr. Kristin Neff som är en framgångsrik expert och forskare inom ämnet finns det tre huvudpunkter som man bör fokusera på (1):

  1. Att ha vara vänlig mot sig själv istället för dömande.
  2. Att erkänna att lidande och känslan av otillräcklighet är en del av den mänskliga upplevelsen för oss alla.
  3. Att ha acceptans och mindfulness.

"Self-compassion break” är en av många övningar skapade av Dr. Kristin Neff (2) som du kan använda dig av för att öva upp din självmedkänsla.

Steg 1: Börja med att tänka på något som faktiskt orsakar dig stress på ett sätt som gör att du känner emotionellt och fysiskt obehag.

Steg 2: När du kan känna stressen och obehaget så säg till dig själv att ”Det här är ett ögonblick av stress" eller ”Detta känns obehagligt”. Att genom mindfulness bevittna känslan och erkänna den utan att kämpa emot eller döma.

Steg 3: Tänk nu på den känslan som en mänsklig upplevelse och säg till dig själv att ”Alla kämpar ibland”, ”Alla går igenom svårigheter”, ”Jag är inte ensam om detta” eller ”Det är mänskligt att känna sig otillräcklig”.

Steg 4: Ge dig självmedkänsla och ställ dig själv frågan: "Vad behöver jag höra just nu?" och tänk det för dig själv. Till exempel ”Jag förlåter mig själv” ”Jag accepterar mig själv som jag är” ”Jag accepterar det som har hänt”.

Övningen tar bara några minuter och kan användas när som helst och var som helst. Det låter dig uppleva alla tre aspekterna av självmedkänsla i en övning och hjälper dig att utveckla mer vänlighet och kärlek mot dig själv. Något som vi alla behöver för att må bra och för att vi ska kunna leva ett mer harmoniskt och njutningsfullt liv.


/Mikaela Bjerring från Passion för hälsa

Referenser:

(1) Definition of Self-Compassion

(2) Self-Compassion Guided Meditations and Exercises