Så andas du rätt - enkla tips!

Andas rätt

Andningen är en konstant del av vårt liv från vårt första andetag när vi föds, tills dess att vi fyller lungorna en sista gång för att lämna denna jord. Det är en medfödd reflex som sker per automatik och är kanske därför inget som man vanligtvis reflekterar över. Men att andas rätt är av en stor betydelse för vårt välmående och något som vi måste lära oss. Inget syre inget liv, otillräckligt med syre ingen hälsa.

Syrets betydelse för immunsystemet

Varenda cell i kroppen är beroende av syre och det krävs en bra tillförsel för att cellerna ska vara friska och fungera optimalt. Om cellerna inte blir tillräckligt syresatta kan det med tiden uppstå allvarliga problem i kroppen - cellerna får svårare att frigöra toxiner, nervsystemet hamnar i obalans, ämnesomsättningen fungerar inte optimalt och energibrist kan uppstå (1).

Lika stor betydelse som syret har för att cellerna ska vara friska, lika dödligt är det för vissa sjukdomsframkallande mikroorganismer så som virus, bakterier, parasiter och svampar som har svårt att överleva i en syrerik kropp. En bra syresättning i kroppen har därmed en stor betydelse för ett välfungerande immunsystemet (2).

Syrets betydelse för välbefinnandet

Rätt andning och ett bra syreupptag påverkar även ditt välbefinnande och sinnestillstånd. Det är ett effektivt sätt att hantera stress, uppnå mental balans och har betydelse för fokus och prestation (3). Det är fysiskt omöjligt att vara avslappnad och lugn samtidigt som man andas snabbt och orytmiskt. När vi upplever stress blir andningen också stressad. Det bästa sättet att ta kontroll över sin inre stress är att ta kontroll över sin andning.

Av vårt totala syreupptag förbrukar hjärnans ca 20 procent (4), och då är det heller inte så konstigt att brist på syre påverkar vår hjärnfunktion negativt. En hjärna som inte får tillräckligt med syre kan inte fungera optimalt. Det gör att vi får svårt att fokusera och tänka klart och vår prestationsförmåga försämras. I sin tur kan det leda till frustation, oro, ångest, nervositet och panik, vilket gör att andningen blir ännu mer stressad, snabb och ytlig. Det blir helt enkelt en ond cirkel.

Lär dig andas rätt

Bra andningsvanor innebär att vi andas in och ut genom näsan, djupa andetag som får magen att höjas och sänkas. Andetag som är tysta, avspända, rytmiska och långsamma. Det låter kanske inte så komplicerat och det är det inte heller, det gäller bara att få in vanan att andas rätt och tillämpa den på alla de 1000-tals andetag som vi tar varje dag, livet ut. För att lära sig andas rätt kan man ta hjälp av olika typer av andningsövningar. Ett exempel på en sådan övning är så kallad yogisk andning.

Så här gör du:

  1. Sätt dig bekvämt eller lägg dig på rygg.
  2. Placera en hand på magen och en hand på bröstkorgen. Slappna av och slut ögonen.
  3. Andas sedan in genom näsan tills lungorna är helt fyllda och magen är helt utspänd.
  4. Håll andan ett i par sekunder innan du långsamt andas ut genom näsan till dess att lungorna är tömda. Dra till sist in magen och pressa ut den sista luften.
  5. Upprepa allt igen. Du kan successivt förlänga andningen, men det ska alltid kännas naturligt och bekvämt.

Genom dagliga andningsövningar så kommer din totala andning förbättras med tiden. Att lära sig andas bättre gör som sagt stor skillnad för energinivån, hälsan och välbefinnandet.

 

Källor och referenser

(1) Cell energy and cell functions

(2) Immune system response changes according to oxygen concentration in the body

(3) Brown RP, Gerbarg PL. Sudarshan kriya yogic breathing in the treatment of stress, anxiety, and depression: Part I-neurophysiologic model. J Altern Complement Med. 2005;11:189–201.

(4) The brain – Our most energy-consuming organ: