Så påverkar alkohol hälsan

Glas med rödvin

Alkohol påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa negativt. När kroppen bryter ner alkoholen bildas skadliga ämnen. Den oxidativa stressen i kroppen ökar, som i sin tur kan orsaka en lång rad hälsoproblem.

Vad händer i kroppen vid alkoholkonsumtion?

När man dricker alkohol bryts den ner i magsäcken och levern med hjälp av särskilda enzymer (1). Kroppen kan bara bryta ner små mängder alkohol åt gången och resten passerar ut i blodet. Via blodomloppet utsätts därefter alla kroppens organ och vävnader av alkoholen.

En del av alkoholen tas upp direkt i magsäcken och resterande tas upp i tarmarna. När man dricker tillsammans med mat, speciellt med mycket fett eller kolhydrater så tas maginnehållet upp långsammare av tunntarmen, vilket saktar ner absorptionen av alkohol. När man dricker på fastande mage så tas alkoholen alltså upp mycket snabbare.

Med hjälp av enzymet alkoholdehydrogenas omvandlas alkoholen till det skadliga ämnet acetaldehyd och fria radikaler. Andra enzymer som också är involverade i metabolismen av alkohol är CYP2E1 och katalas. När alkoholen bryts ner lämnar det levercellerna i ett mycket känsligt tillstånd som kan leda till skador (1). Hur effektivt man kan bryta ner alkohol och hur mycket enzymer man har varierar från person till person.

Hur påverkar alkohol hälsan?

När alkoholen bryts ner till acetaldehyd skapas giftiga syreföreningar, vilket ökar den oxidativa stressen i kroppen (1). Det kan skada kroppens celler och DNA. Det kan även försämra immunförsvaret och leda till förhöjd inflammation i kroppen, vilket ökar risken för en mängd olika hälsoproblem och sjukdomar (3). Alkohol påverkar också könshormonerna negativt (2). Hela kroppen kan ta skada av alkohol på en mängd olika sätt, men vissa organ påverkas generellt värre.

Organen som påverkas värst av alkohol:

Hjärtat

Vid tidpunkten när man dricker alkohol kan det orsaka en tillfällig ökning av hjärtfrekvens och blodtryck (2). Ibland kan det också orsaka förmaksflimmer (2). På lång sikt kan hög alkoholkonsumtion leda till flera hjärt-relaterade besvär (3).

Bukspottskörteln

Bukspottkörteln är ett viktigt organ för matsmältningen.

Dels tillverkar den enzymer och bikarbonat som behövs för matsmältningen.

Den har även till uppgift att producera insulin och glukagon som är viktiga för kroppens ämnesomsättning och för att bryta ner socker. För mycket alkohol kan orsaka inflammation i bukspottkörteln, vilket resulterar i ett tillstånd som kallas pankreatit (2) (3).

Hjärnan

Alkohol påverkar hjärnan på många sätt, både på kort och lång sikt. Det påverkar känslor, omdöme, reaktionsförmåga, tankeförmåga och minne. Alkohol kan ha en stor inverkan på våra känslor och humör. Många känner sig glada och lugna när de dricker, medan andra istället upplever ångest eller aggressivitet. Redan vid små mängder alkohol får man sämre omdöme, reaktionsförmåga, tankeförmåga och minne (2) (3).

Alkohol påverkar också vår sömn negativ, vilket gör att hjärnan inte får den återhämtning som den behöver. Vid långvarig och hög konsumtion ökar också risken för att drabbas av hjärnsjukdomar och psykisk ohälsa (3). Man har också sett att det kan krympa hjärnan (2), förändringar som i de flesta fall kan gå tillbaka om man slutar dricka.

Levern

När man dricker får levern jobba hårt eftersom den bryter ner merparten av alkoholen. Vid stort alkoholintag över lägre tid finns det risk för att det uppstår permanenta skador på levern (2). Sjukdomar som kan uppstå är leverinflammation, fetlever, skrumplever och levercancer (2) (3).

Hur mycket alkohol man kan dricka innan större skador uppstår är mycket individuellt. Vi har alla olika tolerans, men att man inte överdriver alkoholintaget är av stor betydelse för vår hälsan.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa


Källor och referenser:

(1) Overview: How Is Alcohol Metabolized by the Body? 2006; 29(4): 245–254. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6527027/

(2) Så påverkas kroppen av alkohol. https://www.1177.se/liv--halsa/tobak-och-alkohol/sa-paverkas-kroppen-av-alkohol/

(3) What Are the Effects of Alcohol on the Body? https://www.healthline.com/health/alcohol/effects-on-body