Är koffein farligt? Så påverkas kroppen av koffein

Kaffe som innehåller koffein

Majoriteten av världens befolkning konsumerar dagligen koffein. Det är ett stimulerande ämne som påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Men vad är egentligen koffein, hur fungerar det i kroppen och vilken effekt har det på oss?

Vad är koffein?

Koffein i sin rena form är ett vitt och bittert pulver. I naturen är det ett bioaktivt ämne som förekommer i flera olika växter. Till de rikaste källorna tillhör kaffebönor, teblad, yerba mate, kakaobönor, guarana, och kolanötter. Det är det mest konsumerande uppiggande ämnet i världen. Det fungerar milt stimulerande på hjärnan och det centrala nervsystemet som bland annat ökar vakenheten och koncentrationsförmågan.

Vad händer i kroppen vid intag av koffein?

När man får i sig koffein absorberas det snabbt från tarmen ut i blodomloppet. Därifrån transporteras det vidare till levern där det bryts ner till föreningar som nämnt påverkar främst hjärnan och det centrala nervsystemet.

Koffeinet fungerar genom att blockera effekterna av adenosin, en signalsubstans som har en lugnande effekt på hjärnan som får dig att känna dig trött (1). Normalt byggs adenosinnivåerna upp under dagen, vilket gör dig allt tröttare ju senare på dagen det blir. Adenosin är alltså ett ämne som hjälper till att reglera vår dygnsrytm.

När koffeinet ansluter sig till adenosinreceptorer i hjärnan blockerar det effekterna av adenosin, vilket leder till minskad trötthet (2). Samtidigt ökar också koffeinet adrenalinnivåerna i blodet och hjärnaktiviteten hos signalsubstanserna dopamin och noradrenalin (2). Denna kombination stimulerar hjärnan ytterligare och skapar ett tillstånd av välbefinnande, ökad vakenhet, fokus och uthållighet.

Noradrenalin är en signalsubstans, ett blodburet hormon som är ett förstadium till adrenalin. Neurologiskt har adrenalin och noradrenalin främst betydelse när det gäller vakenhet, aktivitet och uppmärksamhet. Det är stresshormoner som gör oss förbereda på kamp eller flykt. Blodtrycket ökar och blodkärlen drar ihop sig i de inre organ för att styra om blodflödet till musklerna.

Dopamin är en viktig signalsubstans i vårt centrala nervsystem som brukar kallas för vårt lyckohormon eftersom det får oss att känna vällust. Dopamin påverkar känslor som kreativitet, glädje och entusiasm, men även rent fysiska funktioner som muskelrörelser och vakenhet.

Hur påverkas vi av koffein?

Effekten av koffein brukar kännas av snabbt. Mängden koffein som finns i en normalstor kopp kaffe, tar ungefär 20 minuter att nå blodomloppet och cirka 1 timme innan man känner av full effekt (3). Koffeinets halveringstid ligger på runt fyra timmar. Det betyder att när koffeinet nått maxnivåer i plasma, tar det ungefär fyra timmar för det att sjunka till hälften och ytterligare 4 timmar för att halveras igen (4). Koffein bör därmed inte intas för sent på dagen, eftersom det kan påverka dygnsrytmen negativt och göra att sömnen blir störd.

Vi har alla olika tolerans för koffein. Vissa personer upplever att dom inte alls mår bra av det. Andra upplever att det ger en positiva effekt för dom. Att dom blir piggare och kan fungera bättre under dagen.

Många upplever också att koffein förbättrar både prestationen, uthålligheten och resultaten vid träning. Det kan ju då förklaras med den effekten koffeinet har på vårt adenosin, adrenalin, noradrenalin och dopamin i kroppen. Koffein ingår därför ofta i pre-workout produkter.

Överdriven konsumtion är dock inte bra för någon. Vid för stora intag kan man uppleva illamående, hjärtklappningar, oro, muskeldarrningar och som redan nämnt sömnproblem. Lyssna helt enkelt på din kropp och vad som får dig att må bra.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsaKällor och referenser:

(1) The role and regulation of adenosine in the central nervous system. 2001;24:31-55. doi: 10.1146/annurev.neuro.24.1.31. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11283304/

(2) An update on the mechanisms of the psychostimulant effects of caffeine. 2008 May;105(4):1067-79. doi: 10.1111/j.1471-4159.2007.05196.x. Epub 2007 Dec 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18088379/

(3) Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regulatory Matters. https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x

(4) Pharmacokinetics of Caffeine following a Single Administration of Coffee Enema versus Oral Coffee Consumption in Healthy Male Subjects.Published online 2013 Mar 4. doi: 10.1155/2013/147238. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603218/