Skillnaden mellan vitamin D2 och D3

Livsmedel som innehåller vitamin-D

D-vitamin är en fettlöslig vitamin som även räknas som en steroidhormon. Den förekommer i två huvudformer, D2 och D3. Båda formerna ger förbättrad D-vitaminstatus i kroppen, men det finns en viss skillnad mellan de båda och hur de metaboliseras.

Vad är D-3 vitamin?

Vitamin D3, även känd som kolekalciferol, är den form av D-vitamin som djur och människor naturligt producerar vid solexponering. När huden utsätts för solljus bildas ett förstadium till D3 genom omättat fett på huden. Detta förstadium är en inaktiv form av vitaminet som absorberas genom huden och tas upp av blodet. Därefter fortsätter transporten till lever och njurar för fortsatt syntes för att bilda den aktiva formen som kan användas av kroppen. Solen är alltså vår absolut bästa källa till D-vitamin. D3 finns även i livsmedel och speciellt i fet fisk som lax, sill och makrill, samt D-berikade mejeriprodukter. En viss mängd kan även hittas i kött, fågel och ägg. Animaliskt D3 i kosttillskott kommer oftast från ullfett, men det finns även tillskott av D3 som utvinns från lav, vilket är ett bra alternativ för den som är vegan/vegetarian eller av annan anledning föredrar att inta en vegetabilisk källa av vitaminet.

Vad är D2-vitamin?

Vitamin D2, även känd som ergokalciferol, produceras av vissa växter när de utsätts för UV-ljus på ett liknande sätt som våra kroppar producerar D3 vid solexponering. Vitamin D2 finns i svampar som stensopp (karljohan) och kantareller. Man kan även hitta D2 i vissa alger. Vegetabiliskt tillskott av D2 utvinns från svamp.

Skillnaden mellan D2 och D3 i kroppen

De två formerna av D-vitamin har en mycket liknande kemisk struktur, med skillnaden att D3 har en extra dubbelbindning och metylgrupp. Den metabola vägen för båda formerna av vitamin D är densamma, oberoende av källan. Båda genomgår två hydroxyleringssteg, vilket betyder att en hydroxylgrupp (OH) läggs till molekylen, vid varje steg. Det första steget sker i levern, där D-vitamin omvandlas till 25-hydroxyvitamin D. Det andra hydroxyleringssteget sker i njurarna, där det omvandlas till den biologiskt aktiva formen av D-vitamin 1,25-dihydroxivitamin D.

Även om D2 och D3 båda absorberas effektivt i blodet och metaboliseras samma väg så metaboliserar levern dem på olika sätt. I levern omvandlas vitamin D2 till 25-hydroxivitamin D2 och vitamin D3 till 25-hydroxivitamin D3. Dessa två föreningar är kända som kalcifediol. Kalcifediol är den huvudsakliga cirkulerande formen av vitamin D, och det är genom mätning av kalcifediolhalter i blodet som man kan uppskatta en individs D-vitaminstatus (2). Här verkar vitamin D2 ge mindre kalcifediol jämfört med en lika stor mängd vitamin D3 och studier visar att D3 är effektivare än D2 för att höja blodets nivåer av kalcifediol (3)(4).

Varför behöver vi D-vitamin

D-vitamin är ett oerhört viktigt näringsämne eftersom det är inblandat i 100-tals kroppsfunktioner. Det är även unikt bland vitaminerna, eftersom det räknas som ett steroidhormon. Några viktiga och kända funktioner är att D-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion, normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor och spelar en roll i celldelningsprocessen. Det bidrar även till att bibehålla normal benstomme, tänder och muskelfunktion. Eftersom vi bara kan tillverka D-vitamin genom solen under sommaren så måste vi vara noga med att resten av året få i oss tillräckliga mängder via kosten och komplettera med tillskott vid behov.

Prisvärd
Prisvärd
33 recensioner
111 kr
          {"value":111.2,"currency":"SEK","formatted":"111 kr","decimalPrice":"111.20","referenceId":5,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"139.00","formatted":"139 kr","referenceId":3,"value":139}}
        
Lägsta pris 111 kr
          {"value":111.2,"currency":"SEK","formatted":"111 kr","decimalPrice":"111.20","referenceId":5,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"139.00","formatted":"139 kr","referenceId":3,"value":139}}
        
Lägsta pris 111 kr
Prisvärd
Prisvärd
56 recensioner
183 kr
          {"value":183.2,"currency":"SEK","formatted":"183 kr","decimalPrice":"183.20","referenceId":5,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"229.00","formatted":"229 kr","referenceId":3,"value":229}}
        
Lägsta pris 183 kr
          {"value":183.2,"currency":"SEK","formatted":"183 kr","decimalPrice":"183.20","referenceId":5,"periodDays":30,"lowestPriceFlag":true,"lowestPriceDebugMode":true,"showDiscountPercentage":false,"discountPercentage":0,"isVisible":true,"hasValue":true,"list":{"currency":"SEK","decimalPrice":"229.00","formatted":"229 kr","referenceId":3,"value":229}}
        
Lägsta pris 183 kr

Referenser:

(1) ARMAS L, HOLLIS BW, HEANEY RP. Vitamin D2 Is Much Less Effective than Vitamin D3 in Humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89(11):5387–5391.

(2) Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application.

(3) Comparison of vitamin D2 and vitamin D3 supplementation in raising serum 25-hydroxyvitamin D status: a systematic review and meta-analysis.

(4) Calculated free and bioavailable vitamin D metabolite concentrations in vitamin D-deficient hip fracture patients after supplementation with cholecalciferol and ergocalciferol.