Vatten - därför behöver du dricka tillräckligt

Vatten i dricksglas

Vatten är ett essentiellt ämne som vi behöver få i oss tillräckligt av varje dag. Samtidigt är ett överdrivet intag inte heller bra. Men vad har vatten för funktion i kroppen? Hur mycket vatten bör man dricka och vad händer vid vätskebrist och för stort vätskeintag? Det är frågor som du kommer att få svar på här.

Vad har vatten för funktion i kroppen?

En nyfödd består av cirka 80 procent vatten och en vuxen av cirka 60 procent. Vår kropp är uppbyggd av celler och vatten är den grundläggande beståndsdelen i dessa. Ungefär två tredjedelar av allt vatten i kroppen finns i våra celler, medan resten finns mellan cellerna. En bra vätskenivå i kroppen har stor betydelse för vår hälsa och är involverat i många kroppsfunktioner som t.ex:

  • Reglerar kroppstemperaturen
  • Skyddar skelett och leder
  • Hjälper till att föra bort avfall
  • Involverat i upptag och transport av näringsämnen
  • Behövs för hjärnfunktionen
  • Håller huden återfuktad

Reglerar kroppstemperaturen

En bra vätskebalans är avgörande för att bibehålla en bra kroppstemperatur. När vi svettas hjälper det till att hålla kroppen sval, men om vi inte ersätter den vätska som går förlorad kommer kroppstemperaturen att stiga. När vattennivån i kroppen förändras påverkas även elektrolytnivåerna.

Det gäller då att kompensera för förlusten genom intag av vätska och mineraler som fungerar som elektrolyter.

Skyddar skelett och leder

Skelettet består av cirka 22 procent vatten som har betydelse för att dina leder ska kunna röra sig följsamt. Vid en bra vätskebalans glider benytorna smidigt mot varandra. Om vätskenivån i skelettet är låg ökar risken för förslitningsskador som ger sämre ledfunktion som i sin tur kan leda till smärta och inflammation.

Hjälper till att föra bort avfall

Vatten hjälper till att utsöndra avfall genom svett, urinering och avföring.

Du behöver också tillräckligt med vatten i ditt system för tarmrörelserna, en frisk avföring och för att motverka förstoppning. Njurarnas funktion är att avlägsna avfallsprodukter från kroppen genom urinen och ett bra vattenintag har betydelse för att dina njurar ska kunna arbeta effektivt.

Involverat i upptag och transport av näringsämnen

Vatten hjälper till med matsmältningen och upptaget av näringsämnen.

Det har också betydelse för transport av näringsämnen till kroppens alla celler genom blodet som betår av 95 procent vatten.

Behövs för hjärnfunktionen

Hjärnan består av mer än 85 procent vatten och när man är uttorkad känner din hjärna av effekterna direkt. Det kan påverka dina kognitiva funktioner som koncentration, fokus och minne. Det kan även ha en inverkan på ditt humör och att man känner av huvudvärk och trötthet. Detta beror på att vätskebrist gör att hjärnans energiproduktion försämras som känns av redan vid en liten vätskebrist.

Håller huden återfuktad

Huden är kroppens största organ och består av så mycket som 70 procent vatten. Att dricka tillräckligt med vatten hjälper till att hålla huden återfuktad inifrån. När du inte får i dig tillräckligt mycket vätska kommer kroppen i första hand använda den vätska som finns till mer vitala funktioner, vilket kan göra huden torrare.

Hur mycket vatten ska man dricka per dag?

Eftersom vatten har en så stor inverkan på vår hälsa är det viktigt att vi ser till att dricka tillräckligt varje dag. Samtidigt är det inte heller bra att klunka i sig överdrivna mängder, eftersom det kan leda till en obalans mellan salter och vätska i kroppen.

När det gäller hur mycket man bör dricka råder det delade meningar. Man brukar dock säga att en vuxen person behöver ungefär 1,5-2 liter vatten och ytterligare 0,5 liter med kosten varje dag. Vid varmt väder, träning, bastubad eller andra tillfällen då man svettas mycket kommer man behöva öka intaget.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa