Hur cirkadianska rytmer påverkar hälsan

Hur den cirkadianska rytmen påverkar hälsan

Man har länge vetat att en störd dygnsrytm kan påverka hälsan negativt och på senare år har man börjat studera kroppens cirkadianska rytmer mer ingående. Oregelbundna rytmer har kunnat kopplas till olika kroniska hälsotillstånd, såsom sömnstörningar, hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, depression och en rad andra sjukdomstillstånd.

Jetlag påverkar våra cirkadianska rytmer

Alla som någon gång gjort en lång flygresa som innebär att man reser till en annan tidszon vet hur jetlag kan ställa till det när dygnsrytmen rubbas. När du går igenom olika tidszoner kommer din biologiska klocka att skilja sig från den lokala tiden. Din biologiska klocka kommer att återställs, men det tar ofta några dagar.

Cirkadianska rytmer och sömnstörningar

Cirkadianska rytmer hjälper till att bestämma vårt sömnmönster. Kroppens mästarklocka, eller SCN, styr produktionen av melatonin, det hormon som gör oss sömniga. Mästerklockan får information om inkommande ljus från optiska nerver, som vidarebefordrar information från ögonen till hjärnan. Om vår dygnsrytm rubbas kan det leda till sömnstörningar, vilket i sin tur kan leda till större hälsoproblem (1).

Cirkadianska rytmer och mental hälsan

Humörsrelaterade problem är ofta förknippade med störda cirkadianska rytmer som påverkar sömnen och kortisolutsöndringen. Störda rytmer orsakade av nattskiftsarbete, jetlag och exponering av artificiellt ljus på natten kan förvärra eller aktivera problem för känsliga personer. Man har sett att det finns ett starkt samband mellan cirkadianska rytmer och den mentala hälsan (2).

Cirkadianska rytmer och hjärt-kärlhälsan

Flera studier har rapporterat att förändringar i cirkadianska rytmer som reglerar fysiologiska funktioner kan bidra till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Man har sett att dygnsrytmen påverkar viktiga riskfaktorer såsom hjärtfrekvens, blodtryck, hormonell utsöndring, sömn och andra fysiologiska processer (3).

Cirkadianska rytmer och blodsockret

Tidpunkten för många fysiologiska processer, inklusive glukosmetabolismen, koordineras av det cirkadianska systemet, och störningar i dessa rytmer påverkar glukosmetabolismen både hos friska individer och individer med typ 2-diabetes. Man har till exempel sett att människor som arbetar nattskift är mer benägna att utveckla typ 2-diabetes och fetma. Genom att stödja de cirkadianska rytmerna så kan man få bättre blodsockerkontroll (4).

Hur matvanor påverkas av cirkadianska rytmer

Det finns en stark koppling mellan dygnsrytmen och ämnesomsättningen.

Till exempel såg man genom en viktminskningsstudie (5) med 420 deltagare att de individer som åt sent på kvällen hade mindre viktminskning än de som åt den största delen av matintaget tidigare på dagen. Samtliga deltagare åt exakt samma mat och mängd.

Som nämnt ovan så påverkas även blodsockret och man har sett att stora måltider på kvällen ger sämre blodsockervärden. Detta beror på att insulinkänslighet och insulinproduktion har en naturlig 24-timmarsrytm. Våra system är helt enkelt anpassade för att ta hand om mer mat på dagen och inte på kvällen.

Genom att förstå hur biologiska klockor tickar och ta hänsyn till sina cirkadianska rytmer så kan man stödja hälsan och välmåendet på många sätt. Mer om hur du kan anpassa dig efter de cirkadianska rytmerna kan du läsa i ett föregående inlägg som du hittar här.


/Mikaela Bjerring

Referenser:

(1) Circadian Rhythm Sleep Disorders. Neurol Clin. 2012 Nov; 30(4): 1167–1191. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3523094/

(2) The role of circadian clock genes in mental disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2007;9(3):333-42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17969870

(3) Shanmugam, V, Wafi, A, Al-Taweel, N and Busselberg, D. Disruption of circadian rhythm increases the risk of cancer, metabolic syndrome and cardiovascular disease. Journal of Local and Global Health Science; 2013. DOI: https://doi.org/10.5339/jlghs.2013.3

(4) Circadian system and glucose metabolism: implications for physiology and disease. Trends Endocrinol Metab. Author manuscript; available in PMC 2017 May. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4842150/

(5) Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. Published online 2013 Jan 29. doi: 10.1038/ijo.2012.229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756673/