Alpha Plus HMA

Produkterna du hittar här används i samband med näringsbalansering enligt rekommendation efter en hårmineralanalys....

Produkterna du hittar här används i samband med näringsbalansering enligt rekommendation efter en hårmineralanalys.

Läs mer

Hårmineralanalys

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. 

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

Dessutom har många av oss en livsstil som stressar kroppen på olika sätt. Samspelet och den inbördes relationen mellan kroppens näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Fördelar med en hårmineralanalys

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.
En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över lite längre tid (några månader) i kroppen.

En hårmineralanalys hjälper dig att få svar på

  • Din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

  • Tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller. Näringsbrister som hittas i en i hårmineralanalys är ett tecken på bristande näringsreserver,

  • Detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Det unika med hårmineralanalys är bland annat att den tittar på förhållandet mellan viktiga mineraler som måste befinna sig i jämnvikt för att hälsa ska kunna uppnås och behållas, 

  • Översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium,

  • Översikt över din hormonella/endokrina balans, inklusive sköldkörtelns aktivitet, status hos dina binjurar samt om det finns obalans mellan östrogen och progesteron,

  • Eventuell insulinkänslighet, om du har problem att omsätta kolhydrater och problem att hålla blodsockret,

  • Hur påverkad kroppen är av stress, om din energi omsätts snabbt eller långsamt.

Dölj
Filtrera sortiment
Återställ allt

Varumärken

Egenskap

Sort

Användningsområde

Produktkategori

Avbryt
Använd filter